Natatanging Ama


                                                                          
     
                                                                               

           Ang Aming Natatanging Ama sa Taon 2014 ay si Ginoong Rafael A. Desepeda (59) limamput syam na gulang. Biniyayaan siya ng dalawang mabubuti at masisispag na anak,at mabait na asawa.

         Sa mga nagdaang mga taon sa kanyang buhay ay naging mabuting anak, mabait na kapatid matulungin na kaibigan mapakinabang na lingkod bayan at my takot sa Diyos, At higit sa lahat naging napakabuting ama sa kanyang mga anak.

         Sa kanyang matagal na paninirahan sa Barangay Tanato siya ay naging miyembro ng isang kooperatiba ng Barangay Tanato 

MULTI PURPOSE COOPERATIVE (TMPC).

        Kaya ganon na lamang ang kanyang buong puso at malaking pasasalamat lalo't higit sa kanyang mga anak dahil sa kanyang kasipagan at dedikasyon ay nakamit niya ang kanyang malaking pangarap sa kanyang mga anak.