Barangay Official Logo
TATLONG IBON – Ang Brgy. Tanato ay ginagabayan ng Poong Maykapal.

NASA LOOB NG ARAW
– Nagpapahiwatig ng liwanag na sumisikat at gumagabay tungo sa kaunlaran.

LUNTIANG BUNDOK – Maayos na pangangalaga ng kabundukan

KULAY ASUL AT BERDE – malinis na kalikasan nasa himpapawid man o sa ibabaw ng lupa at luntiang halaman.

GININTUANG SAKAHAN – Panahon na para sa kaunlaran.

TORE NG KOMUNIKASYON – Nagpapahayag tungo sa maunlad na teknolohiya.