Barangay Law/Resolutions

KAPASYAHAN BLG.15 S 2014

    Kapasyahan pinagtitibay ang kautusang nagtatadhana sa pagkakaron ng passway sa lahat ng mangangalakal sa barangay Tanato, lungsod ng Balanga, lalawigan ng Bataan.


KAPASYAHAN BLG. 10 S 2014

    Kapasyahang pinagtitibay ang kautusan ang nagtadhana sa pagbabawal sa pagtatali ng anumang hayop na makaabot ng limang metro mula sa gilid ng daan.

KAPASYAHAN BLG. 5 S 2014

    Kapasyahang pinagtititbay ang kautusang nagtadhana sa nagmamay-ari ng bawat tindahan o sari-sari store sa barnagay Tanato, Lungsod ng Balanga, Lalawigan ng Bataan na panatilihing malinis sa lahat ng oras ang buong paligid ng kanyang tindahan

KAPASYAHAN BLG. 4 S 2014

    Kapasyahang pinagtitibay ang kaututsang nagbabawal sa sinumang mamutol ng punongkahoy mapapribado man at lalo na sa publikong lupa kung walang karampatang katibayang mamutol ng kahoy sa loob ng Barangay Tanato, Lungsod ng Balanga. Lalawigan ng Bataan.